Програма по сектори

Пътна инфраструктура и организация на движението

Пътна инфраструктура и организация на движението

 1. Основен ремонт на все още неремонтираните основни улици (ул. Любляна, ул. Народно хоро, ул. Промишлена, ул. Зеленика в Овча Купел, бул. Никола Петков, ул. Николай Хрелков, ул. Обзор и ул. Вечерница в Горна баня).
 2. Настояване, подкрепа и натиск за разширяването на Околовръстния път от кв. Бояна до ж.к. Люлин.
 3. Анализ на състоянието и ремонт и/или изграждане където е необходимо на по-малките квартални улици. Могат да се съберат по-голям брой малки вътрешноквартални улици в една обществена поръчка с цел да се привлекат по-голям брой потенциални изпълнители и да има по-голям интерес и конкуренция към обществената поръчка, като също така се намали и административната тежест. Могат улиците да се групират и на зонов принцип както това се прави в централната градска част.
 4. При цялостен ремонт винаги да се изграждат и тротоари, и осветление. Мащабна програма за изграждане и реновиране на тротоари.
 5. Изграждане на продължение на ул. Монтевидео до ул. Суходолска, което да даде бърза връзка по ул. Суходолска с центъра, връзка със Западен парк, алтернативен изход към Околовръстен път и кв. Суходол.
 6. Изграждане на предвидената по план улица с тротоари и осветление за осигуряване на лесен и безопасен достъп от бул. Монтевидео до 88 СУ, както и основен ремонт на улиците осигуряващи достъп до НСУ София.
 7. Анализ на осветлението по улиците в района и подмяна/изграждане на осветление на местата, където такова липсва.
 8. Поставяне на светофар на ул. Николай Хрелков и околовръстното шосе или възстановяване на настилката под моста на околовръстното, като обособеното трасе да се ползва за изход от кв. Горна баня в посока Люлин, а сегашното кръстовище само за вход или за изход в посока Овча купел.
 9. Настояване пред НКЖИ за ремонт на железопътния мост над бул. Никола Петков и изграждане на шумоизолационна ограда по продължение на жп линията
 10. Анализиране на възможността за разрешаване на левия завой по ул.Монтевидео от Околовръстен път и/или настояване за изграждането на предвиденото по план кръгово кръстовище и връзка с ул. Боряна.
 11. Проектиране и изграждане на продължението на бул. Линкълн от бл.2 до ул. акад. Константин Пашев за осигуряване на кратък излаз от Овча купел 2 до бул. Монтевидео и бъдещия парк Кукуряк.
 12. Изграждане на връзка между Овча купел 1 зад блок 611 и 612 със старата част, с ул. 675.
 13. Изграждане на връзка между ул. Сребърни звънчета и ул. Антонин Колар, при бл. 40 и 41А, Овча купел 2.
 14. Изграждане на ул. Херман Майер при приключване на отчуждителните процедури.
 15. Проектиране и изграждане на Г-образната улица от ул. Промишлена до бул. Линкълн, при бл. 425, 426, 430, 430А, която представлява единствения достъп до четири големи жилищни блока.
 16. Реализиране на ул. 659 до връзката й с ул. Кукуряк.
 17. Проучване на възможностите за проектиране и изграждане на продължение на бул. Линкълн по ул. Ал. Геров за връзка с ул. Житница и осигуряване на алтернатива на кръстовището на бул. Овча купел и ул. Житница.
 18. Довършване на изграждането на ул. Орех в кв. Суходол.
 19. Ограничаване и контрол за движението на тежкотоварни МПС по кварталните улички
 20. Настояване за доизграждане на ул. Костенец, която да разтовари трафика по бул. Н. Мушанов и бул. Възкресение
 21. Във всички разрешителни, които се издават за строеж или за ремонти ще бъде вписана клауза за задължителен маршрут и за възстановяване на всички щети по маршрута, по който преминава техниката.

Програма по сектори