Програма по сектори

Паркове, спортни и детски площадки

Паркове, спортни и детски площадки

 1. Довършване процедурата по ПУП, инвестиционно проектиране и започване на изграждането на парк Кукуряк – първа част. Към предложения проект ще настоявам да се включат зелени лъчове (включващи минимум пешеходна и велоалея и озеленен пояс) към съществуващия парк в старата част, към НБУ, към бул. Линкълн и по ул. акад. Константин Пашев към Овча купел 2.
 2. Провеждане на разговори за изменение на ОУП за промяна на габарита или пълно отпадане на западна тангента в частта ѝ между бул. Монтевидео и бул. Линкълн в посока към Кауфланд, за да може на това място да бъде продължен парк Кукуряк като линеен парк.
 3. Ремонт на алеите и градинската мебел в парка в старата част. Възстановяване и активно поддържане на озеленяването в парка.
 4. Изясняване на собствеността на терените около банята и изработване на проект за цялостен ремонт на парка с възстановяване на водните площи в него, ремонт на алеите и осветлението, изграждане на детски площадки и места за отдих и спорт.
 5. Свързване на този парк с парка в старата част с пешеходен мост над/под бул. Овча купел, като по този начин се обособи по-голяма и удобно свързана зелена площ.
 6. Изработване на ПУП на зелената площ между болница Доверие, бл. 11 и бл. 13 в Овча купел 2 (парк “Линкълн”), като в новия ПУП ще се отдели максимално голяма част за озеленяване, спортни и детски площадки.
 7. Цялостен ремонт на парка в Горна баня с изграждане на осветление, видеонаблюдение и жива охрана, както и добавяне на нови детски съоръжения.
 8. Проектиране и изграждане на нов парк до болница Здравето
 9. Идентифициране на подходящи места за изграждане на нови детски площадки, особено в частите на квартала, където такива почти липсват в момента (напр. на общинските терени между ул. Народен герой и Украинското посолство), идентифициране на подходящи места за изграждане на площадки за свободно разхождане на кучета, каквито вече има на други места в София, ремонт на съществуващите и изграждане на нови спортни и стрийт фитнес площадки. При изграждането на нови обекти ще се съблюдава принципа да са балансирано разпределени и приемливо отдалечени един от друг, за да не се вдига прекалено шум, и да не се получават конфликтни ситуации между малки и големи деца или между деца и кучета/собственици на кучета.
 10. Изграждане на спортен комплекс на мястото на бившия стадион в Горна баня.
 11. Ще се направи опит “Боровата гора” зад Италианския лицей в Горна баня, която е собственост на ДГФ и Св. Синод да бъде превърната в парк.
 12. По-редовна поддръжка на зелени площи и градинки – окосяване, обработка срещу кърлежи и вредители.
 13. В кв. Суходол – ремонт и обзавеждане с паркова мебел на парка/градинката срещу читалището, засаждане на дървета в двора на училището и обособяване на зелена площ с алея и пейки между детската градина и училището.

Програма по сектори