Програма по сектори

Паркиране

Паркиране

  1. Където е възможно премахване на незаконните гаражни клетки и изграждане на паркинги на тяхно място.
  2. Засилен контрол за изоставени МПС, които заемат паркоместа на обществените паркинги, както и продължаване на борбата за промяна на условията, при които дадено МПС се счита за излязло от употреба.
  3. Обособяване на нови и разширяване на съществуващите паркинги – между 606, 607 и 609 блок за 30 до 60 броя паркоместа; паркинг пред бл. 41А – за 80 броя автомобили; обособяване на джоб-паркинг за 70 до 100 места на бъдещата Г-образна улица от ул. Промишлена до бул. Линкълн (т. 15 от инфраструктурата и организацията на движението), по ул. Франк Лойд Райт пред бл. 39 и 40 паркинг със 70 паркоместа, разширяване на паркинга пред 88 СУ. Идентифициране на допълнителни локации, където могат да се изградят нови паркинги или да се разширят съществуващите.
  4. Проучване на възможностите за изграждане на паркинги на две нива с метална конструкция или многоетажни паркинги със солидна конструкция и оформянето на бизнес модел за изграждането на такъв тип съоръжения..
  5. Уговаряне на изгодни за живущите условия за ползване на буферните паркинги на метрото през нощта.
  6. Проучване на възможността за изграждане на паркинг на метростанция „Тракия“ (на бул. Линкълн), от югоизточната страна на бул. Овча купел.

Програма по сектори