Програма по сектори

Опазване на околната среда и минерална вода

Опазване на околната среда и минерална вода

  1. Инсталиране в квартала на станция за измерване на чистотата на въздуха, показанията на която да могат да се следят в реално време.
  2. Подобряване на контрола за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци и образуване на незаконни сметища.
  3. Контрол над горенето на отпадъци и изливането на отпадни води по улиците.
  4. Масово залесяване с нови дървета и възстановяване на унищожени тревни площи.
  5. Продължаване на строителството на канализация в районите, където такава все още липсва.
  6. Ремонт на баните в Овча Купел и Горна баня и възстановяване на дейността им като балнеоложки центрове.
  7. Концесията на минералната вода в района не носи преки дивиденти, а по-скоро създава проблеми на живущите. Ще работя в посока преразглеждане на концесионния договор с клаузи, които да направят корпоративната социална отговорност на концесионерите видима за максимален брой хора, както и за защита на инфраструктурата от камионите, извозващи минерална вода.

Програма по сектори