Програма по сектори

Образование, култура, събития

Образование, култура, събития

  1. Довършване на процедурите и построяване на двете отдавна обещавани детски градини в Овча Купел 1 между бл. 517, 518, 519 и 54 и в кв. Горна баня.
  2. След приемане на ПУП на Овча Купел и анализ на недостига на свободни места след изграждането на двете нови градини, проектиране и изграждане и на други от предвидените в новия ПУП детски градини. Извършване на внимателен анализ за необходимостта и възможността за изграждане на нов корпус на 53 ОУ.
  3. Намиране на подходящи помещения за разкриване на временни групи към детските градини и ясли до окончателно решаване на проблема с недостига на места.
  4. Включване на детските градини и училищата в района в програми за саниране и енергийна ефективност за извършване на цялостен ремонт на сградите им.
  5. Съдействие за осигуряване на финансиране за ремонт на дворовете на училищата в района и изграждане на качествени спортни площадки с подходящи настилки.
  6. Насърчаване и организация на извънкласни занимания на учениците за свободното време и през ваканциите и уплътняване капацитета на материалната база на учебните заведения с подобни занимания за деца и подрастващи. Стимулиране и разкриване на нови възможности за провеждане на летни занимални в училищата. Организиране на спортни празници за децата от училищата в района.
  7. Намиране на подходящи помещения в Овча Купел за организиране на пенсионерски клуб.
  8. Организация на фестивали, концерти, събития и осигуряване на пространства за култура и проекти на открито и закрито в района.
  9. Намиране/обособяване на подходяща сграда/помещение за създаване на театрална сцена в Район Овча купел, с цел по-лесен достъп до културни мероприятия за деца и възрастни (куклени представления, театрални представления, концерти, презентации, форуми, обучения, студии и др.)
  10. Организиране на фермерски, еко и пазари на традиционни продукти, на които стоката си да могат да търгуват и производители от района.

Програма по сектори