Програма по сектори

Гражданско участие, административно обслужване и контрол

Гражданско участие, административно обслужване и контрол

  1. Съставяне на обществен съвет към кмета на района от членове на инициативните комитети и граждани на района, който да се събира веднъж месечно да обсъжда проблеми и предлага решения.
  2. Провеждане на обществено обсъждане с инициативните комитети и гражданите за приоритетите на района и конкретни обекти преди изработването на всеки общински бюджет. Обсъдените приоритети и обекти ще бъдат неотменна част от предложенията за инвестиционната програма, текущите ремонти, дейностите по събиране на отпадъците и почистването на местата за обществено ползване
  3. Пълна прозрачност в дейността на администрацията – всички документи, включително подробен бюджет, заплати и ДМС-та, регистрите на общинска собственост и обществени поръчки ще бъдат качвани онлайн. Поставяме си за цел до средата на мандата да сме в ТОП 10 на най-прозрачните кметове в България, а до началото на 4-тата година да е на позиция НОМЕР 1 в класацията на ПДИ. Няма да има нито един отказ за предоставяне на информация за целия мандат (в това число попадат и решенията за частичен достъп до информация)
  4. Организиране на редовни срещи на кмета на района с гражданите на различни места в квартала (училища, читалища и т.н.), където хората ще могат да се срещнат с администрацията и да зададат въпросите си.
  5. На всеки 6 месеца кметът ще публикува отчет за свършеното по предизборните обещания.
  6. Администрацията и особено служителите на Столичен инспекторат ще бъдат задължени да работят преобладаващо „на терен“, при гражданите и проблемите им.
  7. Активно взаимодействие с етажните собствености.
  8. Ревизия на всички договори за отдаване под наем на общинска собственост, така че да гарантираме, че не се ощетява бюджетът и сумите са адекватни към 2019 г.

Програма по сектори