Програма по сектори

Градоустройство и управление на общинската собственост

Градоустройство и управление на общинската собственост

  1. Довършване на процедурата за приемане на ПУП на ЖК Овча Купел 1.
  2. Стартиране на процедура за приемане на ПУП и на останалите части на района (Овча Купел – стара част, Горна баня, Суходол, Мало Бучино).
  3. Засилен контрол, санкции и премахване на незаконното строителство.
  4. Активна политика за поддръжка на сградите в района – стимулиране, съдействие, предписания и санкциониране за сгради и преместваеми обекти – държавна, общинска и частна собственост.
  5. Стартиране на процедури за промяна на предназначението на незастроените общински имоти, като ще бъдат преотредени за озеленяване, спорт, обслужващи обекти като детски градини, културен център, училище, многоетажен паркинг.
  6. Създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение до всички публични обекти в района.

Програма по сектори