Кмет на Овча КупелКмет на Овча Купел

Ангел СтефановАнгел Стефанов

66

Биография

Кандидат за кмет на район Овча купел, издигнат от граждански инициативни комитети - ИК на живущите в ж.к. „Овча купел“, ИК „Обединени „Овча купел“, Гражданско сдружение парк „Кукуряк“, сдружение „Орчо Войвода“, ИК „М.Кънев“.

Доктор по политология.Преподавател в Департамент „Администрация и управление“ на Нов Български УниверситетОбществен посредник (омбудсман) на Столична община (2004 -2014)Основател на ИК “Маестро Кънев” и активен участник в протести, сигнали, срещи и обществени обсъждания относно проблемите с нелегалните имигранти, превенция на презастрояването и подобряване на инфраструктурата в района.

Биография:

Завършва “Публична администрация” и има докторска степен по “Политология” от УНСС. През 2004 г. става първият обществен посредник (омбудсман) на Столична община, избран по Закона за местното самоуправление и местната администрация. През 2008 г. е преизбран от СОС за втори мандат.От 2011 година - преподавател, главен асистент и програмен консултант и директор в Департамент „Администрация и управление“ на Нов Български Университет.Като Обществен посредник (омбудсман) на Столична община:

  • Въвежда прякото излъчване заседанията на СОС в интернет и създаване на архив с минали заседания през уебстраницата на Столичния омбудсман.
  • Прокарва сериозни промени в реда и условията за настаняване в общински жилища.
  • Инициира премахване на изложените на постаменти рекламни автомобили пред казиа и бинго зали.
  • Стартира и участва във въвеждане на система за управление на качеството на административното обслужване в администрацията на Столична община от семейството ISO 9000 към 2007-2008 г.
  • Съдейства за признаване на правото на докторанти да ползват безплатно обществения транспорт.
  • Подкрепя създаването на програми за финансиране на малки проекти в сферите култура, гражданско общество, озеленяване.
  • Помага за въвеждане на програмата „Асистент за независим живот“.
  • Участва в процеса по въвеждането на информационната система за обслужване на детските заведения.
  • Включва се в утвърждаването на практиките за провеждане на обществени обсъждания и др.
  • Приема лично хиляди граждани, изслушва и съдейства за решаването на техните проблеми, като защитава човешките им права и законни интереси.

На 42 години, семеен с 2 деца, отгледани и учещи в района.

Медиатека